Danas je zahvaljujući razvoju interneta sve tanja granica između privatnog i javnog. Postizanje privatnost zahtijeva vještine ali ne samo u tehnološkom smislu, već i u društvenom smislu.

Pojam javno je teško definirati. Javno nije samo ono što se može vidjeti, ili što je objavljeno na mrežnim stranicama, već i skup društvenih konvencija koje definiraju što je prihvatljivo online ponašanje, a što nije. 

Jedan od primjera: Padne li nekome na pamet može pratiti što bacamo u kontejner ili kantu za smeće, analizirati naše otpatke i pri tome bilježiti koristimo li kondome ili testove trudnoće, ili koje lijekove pijemo, što od hrane i pića konzumiramo te zatim objaviti informacije na webu. Naravno takva osoba neće koristiti svoje puno ime i prezime. Skrivati će se pod nekim pseudonimom ili lažnim imenom jer ima nečasne motive ili želi iz sebe istresli sve negativne frustracije izazvane osobnim životnim neuspjehom. No bez problema će objaviti vaše ime i prezime ili adresu. Nema zakona protiv takve osobe. Smeće koje ste iznijeli i bacili u kontejner je postalo javno.Također je pojam privatnog sve više definiran društvenim konvencijama jer privatnost nije stanje određenog skupa podataka. To je praksa i proces. Koliko shvaćamo našu privatnost i koliki stupanj je između privatnog i javnog pogledajte u infografici koja slijedi: