Europsko Vijeće usvojilo je direktivu Directive 2015/849 of the European Parliament and the Council of May 20, 2015 koja utječe na kriptovalute.
 
U ovoj odredbi se poslovanje Europske unije usmjerava protiv pranja novca kako bi se između ostalog smanjila i anonimnost korisnika provedenih transakcija.

Trend porasta vrijednosti kriptovaluta plijeno je našu pozornost krajem 2017.-te, a ove godine rade se razne analize u kojim se sagledava zahtjev Bitcoina za električnom eneregijom.
 
Za rudarenje Bitcoina, najpoznatije i napopularnije kriptovalue prema podacima s portala Livemint, trenutno se troši gotovo jednako električne energije koliko i cijela država Irska.

Vlada RH je na sjednici usvojila odluku o pokretanju projekta e-Poslovanje, koji će omogućiti pristup javnim informacijama za poslovne subjekte

Temeljem preporuke Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu, pokreće se projekt e-Poslovanje, koji će omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama za poslovne subjekte na jednom mjestu, siguran pristup podacima poslovnih subjekata i elektroničku komunikaciju poslovnih subjekata i javnog sektora – stoji u današnjoj odluci prihvaćenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske.