O Nama
Četvrtak, Ožujak 22, 2018
Text Size

Vizija

Stvaranje društva jednakih mogućnosti pristupa i korištenju suvremene tehnologije.

Misija

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama. Svrha djelovanja Udruge je prevencija svih oblika ovisnosti, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom, razvoj i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi.

Ciljevi

1.      Povećanje informatičke pismenosti svih dobnih skupina

2.      Poticanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

3.      Povećanje broja osoba koje posjeduju osobno računalo

4.      Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina

5.      Unapređenje kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi

6.      Borba protiv svih oblika ovisnosti

7.      Izgradnja suradnje i partnerstava s organizacijama civilnog društva

8.      Promicanje volonterstva

Vrijednosti kojima se Udruga vodi

Odgovornost

Transparentnost

Timski rad

Djelovanje za opće dobro

Demokratski način odlučivanja

Inovativnost    

Solidarnost

Opis Udruge

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 6. srpnja 2001. godine u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.

Djelatnosti Udruge su:

 •  Popunjavanje slobodnog vremena mladih u smislu prevencije i borbe protiv ovisnosti
 • Savladavanje i vježbanje tehnike rada na računalu
 • Organiziranje tečajeva (za svoje članstvo) iz različitih područja primjene računala
 • Organiziranje tečajeva za sastavljanje i popravak računala
 • Organiziranje akcija od humanitarnog značaja, u cilju prikupljanja i podjele  potrebitima
 • Zaštita okoliša uz recikliranje elektronske oprema u cilju obnove i ponovne upotrebe
 • Organiziranje tribina i seminara o štetnosti elektronskog otpada te razvijanju svijesti kod  mladih o gospodarenju i zbrinjavanju elektronskog otpada
 • Organiziranje prikupljanja, obnove i podjela elektronske opreme za potrebe osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i osobama i ustanovama koje su u potrebi
 • Okupljanje i udruživanje osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i drugih zainteresiranih građana radi zaštite i promicanja prava, te razvoja i unapređenja kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • Organiziranje seminara, radionica, tečajeva i programa za osobe s invaliditetom
 • Organizacija natjecanja iz područja informatike
 • Organizacija proslava prigodnih datuma za članove ORR i članove njihovih obitelji
 • Suradnja s ustanovama iz područja socijalno-zdravstvene zaštite, obrazovanja i rehabilitacije u vezi s unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s problemom ovisnosti
 • Poticanje suradnje s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu, te fondacijama i zakladama
 • Organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost sukladno Zakonu  u okviru svoje djelatnosti
 • Izrada web stranica, portala i drugih oblika Internet informiranja
 • Izrada video produkcije
 • Rehabilitacija i socijalno integriranje ovisnika putem radionica predavanja i ostalih radnookupacijskih aktivnosti
 • Omogućavanje izvršavanja rada za opće dobro na slobodi u skladu s važećim propisima
 • Izdavanje časopisa i ostale literature iz svoje djelatnosti, te suradnja s elektronskim, tiskovnim i drugim medijima na angažiranim tekstovima i prilozima

Udruga kao i njezini članovi su protiv:

 1. da postoje mladi ljudi i djeca kojima roditelji ne mogu osigurati računalo, a da im se ne pokuša pomoći

 2. da mladi ljudi svoje slobodno vrijeme koriste tražeći svoj identiteta u alkoholu, cigareti, drogi ili nasilnom ponašanju

 3. da mladi s mentalnim poteškoćama imaju osjećaj usamljenosti i depresije jer otežano komuniciraju s društvenom sredinom, u čemu im je računalo od velike  pomoći

 4. da mlade osobe s invaliditetom i teško pokretne osobe ostaju usamljene u svojim domovima bez da im se pruži mogućnost informatičkog obrazovanja, jer je to za njih često i jedina mogućnost uključenja u komunikaciju sa zajednicom

 5. da se ne pruži osobama starije životne dobi da izađu iz zatvorenih prostora i da upoznaju komunikaciju putem računala te tako ostanu u svakodnevnom kontaktu s fizički odsutnim prijateljima i obiteljima

 6. da bacamo računala koja još dugo mogu biti od koristi onima koji ga ne mogu priuštiti, u zemlji u kojoj je jedva 50% stanovništva djelomično informatički pismeno.

Otvorena računalna radionica jedinstvena je po tome što:

Znamo da „svako računalo ima svog korisnika“, tako da spašavamo otpisana računala da ne završe na otpadu i ne zagađuju okoliš, nego postanu „obnovljivi izvor znanja“

Znamo da je „računalo obnovljiv izvor znanja“,  jer smo obnovili darovali 9859 računala širom RH, koja zbog tehnološkog napretka nisu više koristila raznim Ministarstvima, Uredima, tvrtkama i agencijama, te kao takvom produžili mu vijek trajanja i korištenja.

Smatramo da „računala trebaju biti dostupna svima“, te ih darujemo ranjivim skupinama društva, koje nisu u stanju pribaviti računala na drugi način, te kroz obuku dajemo svima informatičku pismenost, odnosno - novi prozor u svijet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Donacija

Društvena mreža

Kako zbrinuti opasni elektronički otpad

 

 

Sretan Božić i uspješna Nova goidina

 

Imamo 65 gostiju i nema članova online