Projekti
Subota, Veljača 24, 2018
Text Size

Projekti

Suncem do zdrave hrane!

Projektom se namjerava potaknuti građane Grada Zagreba na odgovorno zbrinjavanje otpada i upotrebu obnovljivih izvora energije, u ovom slučaju sunca. Glavni akteri projekta bit će 30 učenika/ca viših razreda triju osnovnih škola na području Grada Zagreba. Učenici/ce će prikupljati prazne aluminijske limenke i poticati građane na isto. Nakon što prikupe dovoljan broj limenki, učenici/ce će sudjelovati u radionicama u kojima će limenke iskoristiti za izradu solarnih kolektora za grijanje koji će služiti za konzerviranje voća i povrća. Radionice će provoditi stručno osoblje Otvorene računalne radionice koji su sudjelovali u kreiranju solarnog kolektora za grijanje. Učenici/ce će putem fotografija evidentirati svoj rad te sudjelovati u izradi letaka i pozivanju građana Grada Zagreba na prezentacije njihovog rada u osnovnim školama te informiranje kako sami građani mogu izraditi solarni kolektor koji će im služiti za najprirodnije konzerviranje voća i povrća. Izrađeni kolektori ostat će u vlasništvu triju osnovnih škola čiji će učenici/ce sudjelovati u izradi kako bi ih i ostali učenici/ce škola mogli koristiti. Planiraju se oformiti klubovi na razini škola putem kojih će i drugi učenici/ce moći izraditi još solarnih kolektora te konzervirati voće i povrće koje će im može poslužiti kao užina. Projekt će se predstaviti građanstvu putem izrađenih letaka učenika/ca, obavijestima na web stranicama Otvorene računalne radionice „Svi smo protiv“ i osnovnih škola koje sudjeluju u projektu te predstavljanjem projekta u prominentnim medijima.

Pozivamo Vas da se uključite u projekt i sudjelujete na prezentacijama učenika/ca!

O samom projektu obavijestit ćemo Vas putem web stranice. Veselimo se provedbi projekta i zajedničkom druženju!

 

 

Nauči i prenesi

Projekt „Nauči i prenesi“ namijenjen je prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece – učenika viših razreda osnovnih škola, na način da se organizira njihovo slobodno vrijeme na kreativan i inovativan način. Navedeno će se ostvariti provedbom radionica informatičke pismenosti – djeca će dobiti znanja o funkcioniranju računala, upotrebi računalnih programa te osnovna znanja o održavanju radionica kako bi naučeno mogli prenijeti starijim generacijama – osobama starije životne dobi. Sudjelovanjem u projektu, djeca će imati fokus na novoj aktivnosti koja će ih zaokupljati te će imati priliku upoznati svoje vršnjake i ostvarivati daljnje kontakte s njima. Suradnja će se ostvariti s 5 osnovnih škola koje će procjenom stručnog osoblja preporučiti učenike koji su potencijalni korisnici projekta te učenike koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu te će o projektu informirati učenike i njihove roditelje. Nakon provedenih radionica, učenici će, uz pomoć izvoditelja radionice, stečena znanja imati prilike prenijeti osobama starije životne dobi, educirajući ih o osnovama računala (korištenje Microsoft Office paketa, pretraživanje informacija putem Interneta, gledanje video materijala, korištenje e-maila). Provedbom radionica utjecat će se međusobnu suradnju i prijenos znanja između generacija, zbližavanje generacija zajedničkim uočavanjem potreba svake od navedenih skupina te motiviranjem korisnika na cjeloživotno učenje. Osim provedbom organiziranog slobodnog vremena, učenici će provedbom radionica  steći znanja o tehničkoj kulturi, kulturi općenito te raditi u timu i jačati vlastito samopouzdanje, što može doprinijeti prevenciji neprihvatljivog ponašanja.

„LEON“

Projektom „LEON “ namjerava se osposobiti osobe s invaliditetom za korištenje računala kako bi oni, koristeći suvremenu tehnologiju, postali akteri u informiranju javnosti i podizanju svijesti o pravima osoba s invaliditetom. Korisnicima projekta pružit će se edukacija o „Osnovama korištenja računala“ (Upoznavanje računala, MS Office – Word, crtanje, korištenje Interneta, slanje e-mail-ova...). Uspostavit će se suradnja s Udrugom „Rotor“ i Centrom za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ – institucijama koje će projekt predstaviti svojim korisnicima i pozvati ih na sudjelovanje na edukacijama. Edukacije će se odvijati u prostoru Otvorene računalne radionice „Svi smo protiv“ (prostor Udruge je prilagođen osobama s invaliditetom). Korisnici će biti podijeljeni u manje grupe kako bi rad s njima bio, što je najviše moguće, individualiziran i uvažene potrebe svakog od korisnika. Edukacije će provoditi dvoje izvoditelja u paru, uz suvoditeljstvo volontera Udruge koji posjeduju iskustvo provedbe radionica s osobama s invaliditetom. Tijekom i nakon završene edukacije, korisnici će se poticati na pisanje tekstova o mogućnostima rješavanja poteškoća na koje nailaze, o njihovim pravima, hobijima, objavljivanje crteža, radova i sl. te će se kreirani sadržaj objavljivati na portalu Moj svijet. Na navedeni način će osobe s invaliditetom biti kreatori portala, sukladno njihovim željama i potrebama te o istom informirati širu javnost. Tijekom projekta, korisnicima će biti pružena podrška pri održavanju njihovih računala putem programa Team Viewer
 
.
 
 

„Internet i treća dob“

Projektom „Internet i treća dob“ će se unaprijediti kvaliteta života starijih osoba na području Grada Zagreba, održavanjem radionica i on-line tečaja informatičke pismenosti. Navedeno će se postići  na način da će se povećati mogućnost za održavanje i sklapanje socijalnih kontakata starijih osoba te povećati razina dostupnosti informacija starijim osobama u lokalnoj zajednici. Primjenjujući naučeno tijekom radionica i u kasnijoj fazi, tijekom on-line tečaja, starije osobe će moći kontaktirati sa svojim obiteljima i prijateljima putem Interneta kako bi mogle održavati postojeće socijalne kontakte, dobiti željene informacije i koristiti dostupne usluge putem Interneta (E-građani, plaćanje računa, kontaktiranje s liječnicima, čitanje novina i sl.). Osim starijih osoba, u projektu će sudjelovati i volonteri, zainteresirani za rad sa starijim osobama (volonteri će sudjelovati na radionicama i održavati računala – instalacija i reinstalacija Windows-a. Prije samog početka radionica, kreirat će se priručnik koji će starije osobe besplatno dobiti na korištenje. Radionice informatičke pismenosti obuhvaćat će „Osnovni tečaj“ – pohađanje radionica (u trajanju od 32 sata) i „Napredni tečaj“ – on-line edukacija (trajanje ovisno o potrebama i mogućnostima korisnika).  
 
 
 
 

„Darujmo im prozor u svijet“

Projektom „Darujmo im prozor u svijet“ želi se doprinijeti socijalnoj integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, na način da se poveća njihova informatička pismenost. Provedbom ovog projekta, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pružit će se edukacija o osnovama upotrebe računala i mogućnostima zarade putem Interneta (punoljetnim korisnicima) te će se istima donirati računala. Kako bi se navedenim skupinama mogla donirati računala, prethodno će se prikupiti rabljena, nekorištena računala koja će popraviti i osposobiti za rad volonteri Udruge. Volonteri će proći obuku o popravku računala koju će održati izvoditelj radionica i dosadašnji volonteri Udruge koji posjeduju navedena znanja i vještine. Zaposlenici i volonteri Udruge će kreirati edukacije za osobe s invaliditetom, pri čemu će pažnju usmjeriti na specifične potrebe svake od osoba kojima će se edukacije pružati. Edukacije će se održavati u prostoru Udruge, stambenom prostoru osoba ili putem Interneta, sukladno potrebama i mogućnostima korisnika projekta. Tijekom cijelog trajanja projekta, javnost će se informirati o projektu, zbrinjavanju elektronskog otpada, tj. mogućnostima doniranja računala te osvještavati o potrebama djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
 
 

Donacija

Društvena mreža

Kako zbrinuti opasni elektronički otpad

 

 

Sretan Božić i uspješna Nova goidina

 

Imamo 37 gostiju i nema članova online