Projektom „Internet i treća dob“ će se unaprijediti kvaliteta života starijih osoba na području Grada Zagreba, održavanjem radionica i on-line tečaja informatičke pismenosti. Navedeno će se postići  na način da će se povećati mogućnost za održavanje i sklapanje socijalnih kontakata starijih osoba te povećati razina dostupnosti informacija starijim osobama u lokalnoj zajednici. Primjenjujući naučeno tijekom radionica i u kasnijoj fazi, tijekom on-line tečaja, starije osobe će moći kontaktirati sa svojim obiteljima i prijateljima putem Interneta kako bi mogle održavati postojeće socijalne kontakte, dobiti željene informacije i koristiti dostupne usluge putem Interneta (E-građani, plaćanje računa, kontaktiranje s liječnicima, čitanje novina i sl.). Osim starijih osoba, u projektu će sudjelovati i volonteri, zainteresirani za rad sa starijim osobama (volonteri će sudjelovati na radionicama i održavati računala – instalacija i reinstalacija Windows-a. Prije samog početka radionica, kreirat će se priručnik koji će starije osobe besplatno dobiti na korištenje. Radionice informatičke pismenosti obuhvaćat će „Osnovni tečaj“ – pohađanje radionica (u trajanju od 32 sata) i „Napredni tečaj“ – on-line edukacija (trajanje ovisno o potrebama i mogućnostima korisnika).