Projekt „Nauči i prenesi“ namijenjen je prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece – učenika viših razreda osnovnih škola, na način da se organizira njihovo slobodno vrijeme na kreativan i inovativan način. Navedeno će se ostvariti provedbom radionica informatičke pismenosti – djeca će dobiti znanja o funkcioniranju računala, upotrebi računalnih programa te osnovna znanja o održavanju radionica kako bi naučeno mogli prenijeti starijim generacijama – osobama starije životne dobi. Sudjelovanjem u projektu, djeca će imati fokus na novoj aktivnosti koja će ih zaokupljati te će imati priliku upoznati svoje vršnjake i ostvarivati daljnje kontakte s njima. Suradnja će se ostvariti s 5 osnovnih škola koje će procjenom stručnog osoblja preporučiti učenike koji su potencijalni korisnici projekta te učenike koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu te će o projektu informirati učenike i njihove roditelje. Nakon provedenih radionica, učenici će, uz pomoć izvoditelja radionice, stečena znanja imati prilike prenijeti osobama starije životne dobi, educirajući ih o osnovama računala (korištenje Microsoft Office paketa, pretraživanje informacija putem Interneta, gledanje video materijala, korištenje e-maila). Provedbom radionica utjecat će se međusobnu suradnju i prijenos znanja između generacija, zbližavanje generacija zajedničkim uočavanjem potreba svake od navedenih skupina te motiviranjem korisnika na cjeloživotno učenje. Osim provedbom organiziranog slobodnog vremena, učenici će provedbom radionica  steći znanja o tehničkoj kulturi, kulturi općenito te raditi u timu i jačati vlastito samopouzdanje, što može doprinijeti prevenciji neprihvatljivog ponašanja.