Projektom se namjerava potaknuti građane Grada Zagreba na odgovorno zbrinjavanje otpada i upotrebu obnovljivih izvora energije, u ovom slučaju sunca. Glavni akteri projekta bit će 30 učenika/ca viših razreda triju osnovnih škola na području Grada Zagreba. Učenici/ce će prikupljati prazne aluminijske limenke i poticati građane na isto. Nakon što prikupe dovoljan broj limenki, učenici/ce će sudjelovati u radionicama u kojima će limenke iskoristiti za izradu solarnih kolektora za grijanje koji će služiti za konzerviranje voća i povrća. Radionice će provoditi stručno osoblje Otvorene računalne radionice koji su sudjelovali u kreiranju solarnog kolektora za grijanje. Učenici/ce će putem fotografija evidentirati svoj rad te sudjelovati u izradi letaka i pozivanju građana Grada Zagreba na prezentacije njihovog rada u osnovnim školama te informiranje kako sami građani mogu izraditi solarni kolektor koji će im služiti za najprirodnije konzerviranje voća i povrća. Izrađeni kolektori ostat će u vlasništvu triju osnovnih škola čiji će učenici/ce sudjelovati u izradi kako bi ih i ostali učenici/ce škola mogli koristiti. Planiraju se oformiti klubovi na razini škola putem kojih će i drugi učenici/ce moći izraditi još solarnih kolektora te konzervirati voće i povrće koje će im može poslužiti kao užina. Projekt će se predstaviti građanstvu putem izrađenih letaka učenika/ca, obavijestima na web stranicama Otvorene računalne radionice „Svi smo protiv“ i osnovnih škola koje sudjeluju u projektu te predstavljanjem projekta u prominentnim medijima.

Pozivamo Vas da se uključite u projekt i sudjelujete na prezentacijama učenika/ca!

O samom projektu obavijestit ćemo Vas putem web stranice. Veselimo se provedbi projekta i zajedničkom druženju!